Språk

 
Aktuelt

Mii bovdet Árbedieđu čájáhusráhpamii. Prušeakta Árbediehtu -  sámi máhtolašvuohta eanandoalus ja meahcásteamis lea čáđahuvvun Deanu joatkkaskuvllas mannan skuvllajagi.

Vi inviterer til utstillingsåpning av Árbediehtu – samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæringer. Dette prosjektet ble gjennomført her på skolen siste skoleår.

 

 

Sveising av bålpanne.

Det planlegges to sveisekurs på Tana videregående skole / Deanu joatkkaskuvla i uke 45.

Målgruppa er faglige ledere for byggdrifter- eller landbruksfag, bønder, lærere eller andre interesserte fra privat næringsliv. Om det blir ledige plasser kan lærlinger få plass.

 

 

  

Det betyr at restriksjonene som var satt ved skolen er opphevet. Vi kan igjen ha normal hundeaktivitet og undervisning. 

Elever på jobb

 

Samisktalende elever burde søke seg til Tana videregående skole. Skolen gir mange valgmuligheter. 

Deanu joatkkaskuvla addá máŋga válljenvejolašvuođaid viidásut.


 

Finner du i hovedinngangen til klasserommene i fjøset!

Inn døra og til høyre!

 

Vi følger med på sykdommen som er i Norge og tar de forhåndsreglene vi kan ved skolen.  

Vi har ledige skoleplasser i alle Naturbruksklassene - både innenfor landbruk, hestefag og hundekjøring.

Vi har også ledige plasser på vg3 påbygging til generell studiekompetanse. 

 

 

Med sine 34,4% ble de valgvinner. SV og FRP kom på en delt "andreplass" med 12,5 % av stemmene.  Du kan lese mer om valgresultatene her. 

 

 

 

 

Tradisjonen tro avholdes skolevalg i forkant av Kommune- og stortingsvalgene.  På Tana vgs. var det skolevalg i dag. Debatten ble heftig og elevene var engasjerte. 

Tana videregående skole inviterer til utstillingsåpning av Árbediehtu – samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæringer.

Deanu joatkkaskuvla bovde Árbedieđu čájáhusráhpamii. Prušeakta Árbediehtu -  sámi máhtolašvuohta eanandoalus ja meahcásteamis lea čáđahuvvun Deanu joatkkaskuvllas mannan skuvllajagi.