Språk

 
Aktuelt

 

Elevene har laget sitt bilde av "Nord" på et arbeidsverksted som var på skolen onsdag denne uka. 

På torsdag denne uka var elevene i valgfaget «Politikk og menneskerettigheter» på tur til Vadsø.

Bildet viser skiltet ved veien sommerstid, med kviger på beite.

 

Tana vgs. gir mange muligheter. 

 

Visste du for eksempel at du kan få generell studiekompetanse ved å gå 3 år hos oss? Se vår informasjonsfilm!


 

Finner du i hovedinngangen til klasserommene i fjøset!

Inn døra og til høyre!

Illustrasjonsbilde av tastaturet og skjerm til en bærbar datamaskin.

Her kan du aktivere brukerkontoen din for å kunne logge deg på og bruke IT-tjenestene. 

Sveising av bålpanne.

Det planlegges to sveisekurs på Tana videregående skole / Deanu joatkkaskuvla i uke 45.

Målgruppa er faglige ledere for byggdrifter- eller landbruksfag, bønder, lærere eller andre interesserte fra privat næringsliv. Om det blir ledige plasser kan lærlinger få plass.

 

 

Mii bovdet Árbedieđu čájáhusráhpamii. Prušeakta Árbediehtu -  sámi máhtolašvuohta eanandoalus ja meahcásteamis lea čáđahuvvun Deanu joatkkaskuvllas mannan skuvllajagi.

Vi inviterer til utstillingsåpning av Árbediehtu – samisk kunnen om jordbruk og utmarksnæringer. Dette prosjektet ble gjennomført her på skolen siste skoleår.

 

 

  

Det betyr at restriksjonene som var satt ved skolen er opphevet. Vi kan igjen ha normal hundeaktivitet og undervisning. 

Elever på jobb

 

Samisktalende elever burde søke seg til Tana videregående skole. Skolen gir mange valgmuligheter. 

Deanu joatkkaskuvla addá máŋga válljenvejolašvuođaid viidásut.

 

Vi følger med på sykdommen som er i Norge og tar de forhåndsreglene vi kan ved skolen.