Språk

 
Aktuelt

 

Vi søker lærer som kan undervise i landbrukstekniske fag på vg1, vg2 og Vg3 innenfor programområde naturbruk.

Árbedieđu beaivi galgá sámi giellaarena. Mii lágidat dan, go 2019 lea ON álgoálbmot giellajahki. Mii áigut čájehit Árbedieđu prušeavtta doaimmaid, maid leat čáđahan dán skuvllajagi. 

Árbediehtu-dag skal være en samisk språkarena. Vi gjør dette fordi 2019 er FN`s internasjonale år for urfolksspråk. Vi skal presentere aktivitetene i Árbediehtu prosjektet, som har foregått i dette skoleåret. 

Illustrasjonsbilde av en bokstabel

Finnmark fylkeskommune tilbyr nettbasert videregående opplæring innen enkelte fag.

Rådgiverkontoret med brosjyrer

Har du fullført vg1 studiespesialisering, men ønsker å bytte studieretning? Da kan du begynne på vg2 hest-og hovslager, vg2 landbruk eller vg2 hundekjøring på Tana vgs. 

Bildet viser skiltet ved veien sommerstid, med kviger på beite.

 

Tana vgs. gir mange muligheter. 

 

Visste du for eksempel at du kan få generell studiekompetanse ved å gå 3 år hos oss? Se vår nye informasjonsfilm!

 

Her finner du skoleruta for neste skoleår. Skolestart er søndag 18. august 2019

 

 

Illustrasjonsbilde av viskelær og blyanter

Husk at søknadsfristen er mandag i påskeferien! Kontakt rådgiver dersom du trenger råd og veiledning.


 

Finner du i hovedinngangen til klasserommene i fjøset!

Inn døra og til høyre!

Samenes bålkunst er så bred og mangfoldig. Å skaffe brendsel og lage ild har her i de nordlige, kalde områdene handlet om liv eller død. Det hadde ikke vært liv hvis folk ikke hadde kunnet lage bål i kald og regnfullt vær, eller i vinterkulda og i dyp sne.

Sámi dolladiehtu leamaš hui stuoris. Háhkat boaldámuša ja ráhkadit dola leamaš dáppe davvi, gálbma guovlluin čátnon birgemii. Ii livččii eallin, jos eat livččii máhtán biddjat dola gálbma ráššo dálkiin, dahje buollašin dálvit ja gassa muohtagis.

Fant du det du lette etter?