Språk

 

Mobbeombudet i Finnmark

Klikk for stort bilde

Janne Sannes er mobbeombud i Finnmark. Mobbeombudet skal bidra til at alle barn i barnehagene, og elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Mobbeombudet har taushetsplikt og tjenesten er gratis. 

Tilbudet består i:

  • Et mobbeombud som elever, lærlinger, foreldre og andre kan ta kontakt med hvis de har opplevd krenkelser eller mobbing
  • Et mobbeombud som kan veilede og bistå i å løse utfordringer
  • En ressursperson som skoler og barnehager kan ta kontakt med for å få råd, veiledning og kompetanseheving
  • En ressursperson som kan bidra på kurs og temakvelder i forhold til barnehager, skoler, idrettslag og andre aktuelle arenaer

    Kontaktinformasjon: 
    Telefon: 78 96 32 83 / 95 10 93 35 
    Epost: Janne.Sannes@ffk.no