Språk

 

Landsdekkende hundekjøring

Elever på kjøretur med hund - Klikk for stort bilde

Landsdekkende linje i hundekjøring var klar til oppstart fra høsten 2016 på verdens nordligste landbruksskole, Tana videregående skole. Søkere fra hele landet kan søke på vigo.no

 

Søknadsfristen er 1. mars. 

Utdanningsløp for hundekjøringslinja

Utdanningen er forankret i programområde naturbruk, der vi bruker lokale læreplaner i programfagene tilpasset mot hundekjøring. På denne måten kan både idrettsperspektivet og næringsperspektivet ivaretas, noe næringa ser som viktig.

Et utdanningsløp for en 3-årig hundekjøringslinje blir da som følger:

  • Vg1 med lokale læreplaner i programfagene Naturbasert aktivitet og Naturbasert produksjon (tilsammen 477 t), Yrkesfaglig fordypning (168 t) + Fellesfagene engelsk, norsk, naturfag, matematikk og kroppsøving (tilsammen 336 t).
  • Vg2 med lokale læreplaner i programfagene Forvaltning og drift og Produksjon og tjenesteyting (tilsammen 477 t), Yrkesfaglig fordypning (253 t) + Fellesfagene engelsk, norsk, samfunnsfag og kroppsøving (til sammen 252 t).
  • Vg3 Studieforberedende naturbruk. Fellesfag: Norsk, Matematikk, Historie, Naturfag og Kroppsøving (tilsammen 701 t), Naturforvaltning (140 t) og Valgfritt programfag (140 t). Dette vil gi elevene generell studiekompetanse slik at de kan gå videre på høyskole eller universitet

Tilrettelegging for hundekjøring i Valgfritt programfag. Elevene kan blant annet velge mellom Næringsdrift i naturbruk (hundekjøring som næring), Toppidrett (løpskjøring) eller realfag.

Elevene kan velge retning/spesialisering etter egen interesse i Yrkesfaglig fordypning (YFF), som er 168 årstimer på Vg1 og 253 årstimer på Vg2.

Hvilke valgmuligheter elevene har innenfor yrkesfaglig fordypning avgjøres av de gjeldende regler for valg av YFF for henholdsvis Vg1 og Vg2, samt hva skolen kan tilby.

Innenfor hundekjøringslinja er det tenkt at elevene kan velge mellom Toppidrett hundekjøring 1, 2 og 3 fra Idrettslinje, Friluftsliv 1, 2 fra Idrettslinje, eller Vg3 Reiselivsfaget/opplæring i bedrift (eventuelt kompetansemål fra Næringsdrift i Naturbruk eller Naturforvaltning).

Progresjon og hovedinnhold i hundekjørerfagene:

Vg1:

·         Basiskunnskaper om hund og hundekjøring

·         Basiskunnskaper om næringsdrift med hund

·         Basiskompetanse om trening av hund, turkjøring og løpskjøring

·         Mye praksis med håndtering av hund og hundekjøring

·         Spissing av kompetanse etter interesse i YFF (friluftsliv, næringsliv/reiseliv eller toppidrett)

·         Friluftslivkompetanse; være ute og ta vare på seg selv, andre og hundene

·         I tillegg basiskunnskaper som kan være nyttige for enhver hundekjører; bruk av motorsag, traktorkjøring/ATV, oppsetting av gjerder og hundegård, snekring av hundehus osv.

Vg2:

·         Mer vekt på hundekjøring som næring, bedriftsetablering, økonomi, kvalitet, lønnsomhet

·         Mer om anatomi/fysiologi/fordøyelse/biologi hos hunden

·         Arbeidsledelse, sikkerhet, ansvar for andre på tur, HMS

·         Mye praksis i hundekjøring

·         Mer løpsspesifikk trening

·         Teste kvaliteten på treningen ved å delta på korte løp

·         Lover og regelverk, miljøhensyn


Vg3:

·         Studieforberedende fag

·         Naturforvaltningskompetanse

·         Velge valgfritt programfag etter interesse, toppidrett/løpskjøring eller næringsdrift

·         Delvis tilrettelegging av læreplaner i programfag

·         Spisse kompetansen innenfor valgt retning

·         Løpskjøring for de som ønsker dette

·         Bedriftsetablering/næringsdrift for de som ønsker dette

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Marianne Dahlen
Lærer
78 96 39 33
Rektor
78 96 39 04