Språk

 

Ansattoversikt


Tana videregående skole

Ansatte i avdelingen Tana videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 96 39 02 419 22 921
kokk
78 96 39 03 959 07 048
948 21 669
941 51 405
Rektor 78 96 39 04 468 15 714
Rektor - prosjekter, timeplaner, FOK
Lærer/miljøarbeider 78 96 39 41
Lærer i hestefag, faglig ansvarlig for lærling i hestefag, miljøarbeider
sekretær 78 96 39 07 920 91 319
Public 360, Visma, Rekrutteringsmodulen
Janne Johansen Bjørklund
Fagarbeider 970 63 175
Reholder 951 28 477
948 79 538
Lærer 78 96 39 33 482 40 682
Marianne Dahlen
78 96 39 09 482 51 482
78 96 39 14 402 39 654
Fagarbeider 78 96 39 16
Miljøarbeider, potet
Ass.rektor/IT-ansvarlig 78 96 39 12 468 15 648
Eksamen, IKT, Landbruksteknikk
Dag Flage
Lærer 78 96 39 15 916 90 996
Faglærer i husdyr,heste-og hundefag
Tonje Kristine Halvari
918 57 181
Lærer 78 96 39 17 970 66 272
Lærer naturbruk
Tore Johansen Helistø
917 85 210
952 55 550
Driftsleder 78 96 39 19 469 31 621
Laila Johannessen
miljøarbeider og nattevakt 78 96 39 20 918 06 679
Lærer 78 96 39 13 458 53 955
78 96 39 13 458 53 955
948 99 275
932 99 362
Miljøterapeut/lærer/psyk. Sykepleier 415 06 541
Lærling vaktmester 78 96 39 59 984 98 201
78 96 39 10 452 65 144
Adjunkt/Naturforvalter 78 96 39 22 418 55 403
Matematikk, kroppsøving, naturforvaltning, friluftsliv, naturbruk, skogbruk
Bjørn Munkebye
Vedlikehold 941 48 398
Vedlikehold Tana VGS
78 96 39 08 458 08 198
907 49 394
78 96 39 11 958 72 717
78 96 39 25 473 72 393
458 09 209
Lærer/ Spes.ped/ PP- rådgiver 78 96 39 26 926 83 153
PP-rådgiver, lærer, sosialrådgiver
Aina Pavel
78 96 39 18 918 98 730
Miljøarbeider 78 96 39 27 468 15 061
Siv Anita Pedersen
78 96 39 28 976 68 074
78 96 39 29 453 93 083
78 96 39 23 476 64 878
974 32 812
78 96 39 32 480 71 649
904 12 924
78 96 39 21 469 16 949
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 39 35 986 86 695
Roar Skjærvik
78 96 39 05 970 16 947
78 96 39 31 918 99 823
Lærer 78 96 39 06
Undervisning
992 76 421
78 96 39 36 970 60 512
970 60 105
954 03 213
78 96 39 52 412 80 157
Lærer / rådgiver 78 96 39 37 918 65 308
Wenche Wigelius