Språk

 

Lånekassen

Informasjon fra Lånekassen

Søknadsfrister 

  • Høsten 2019 - 15. november
  • Våren 2020 - 15. mars

Foreldresignering - signering for elever under 18 år (sett inn lenke)

Foreldre/verge skal signere avtalen om støtte til elever under 18 år. Vi trenger bare signatur fra én av foreldrene.

Mer info på Lånekassen (sett inn lenke)