Språk

 

Elevrådet

Klikk for stort bilde

 

Elevrådet er et viktig organ for elevmedvirkning og elevdemokratiet. Gjennom elevrådsarbeidet kan elevene fremme sine saker om forhold som angår skolen. 

Elevråd og andre utvalg

Elevdemokrati betyr at enhver elev har mulighet til å påvirke saker som handler om deres  skolehverdag. 
Slik gjør du: Er du opptatt av en sak så meld fra om saken til klassens elevrepresentant. Elevene velger en representant til elevrådet fra hver klasse.
 
 
Elevrådsleder: Ida Maria Røyset
Nestleder: Helene Sørensen
 
Elevrådsrepresentanter skoleåret 2018/ 2019

 

Vg1 Naturbruk/Naturbruk med hundekjøring
Elevrådsrepresentant:      Emma Georgsen Berg
Vara:                                Fillip Riel-Saua

Vg2 LG
Elevrådsrepresentant:    Mathilde Stormyrengen og Kacper Oskar Terebieniec
Vara:                               Ingen

Vg2 Hundekjøring 
Elevrådsrepresentant:       Helene Sørensen
Vara:                                   Henriette Karlsen Brenna

Vg3 Landbruk
Elevrådsrepresentant:               Ida Maria Røyset
Vara:                                          Emmeline Karlsen Elmung

Vg3 Påbygging 
Elevrådsrepresentant:                  Jovvna Joks Vars
Vara:                                             Emil Sven Basso Aasa


   

 

Samarbeidsmøtet:
1. Ida Maria Røyset                     1.vara: Emil Sven Basso Aasa
2. Emma Georgsen Berg             2.vara :Kacper Oskar Terebieniec

 

Tana ungdomsråd:
Elevrepresentant: Emma Georgsen Berg
Vara: Fillip Riel-Saua
 

Kontaktperson

Aina Pavel
Lærer/ Spes.ped/ PP- rådgiver
78 96 39 26