Språk

 

Elevrådet

Bøker.jpg - Klikk for stort bilde


Elevrådet er et viktig organ for elevmedvirkning og elevdemokratiet. Gjennom elevrådsarbeidet kan elevene fremme sine saker om forhold som angår skolen. 

Elevråd og andre utvalg

Elevdemokrati betyr at enhver elev har mulighet til å påvirke saker som handler om deres  skolehverdag. 
Slik gjør du: Er du opptatt av en sak så meld fra om saken til klassens elevrepresentant. Elevene velger en representant til elevrådet fra hver klasse.
 
Elevrådsrepresentanter skoleåret 2015/ 2016
 
Elevråd:
Vg 1  Naturbruk
Elevrådsrepresentant:
Lukas Gulliksen Andersen 
Vara: Ida- Maria Søvsø
 
Vg2HH og Vg2LG  + delkurselevene
Elevrådsrepresentant: Martine Domaas
Vara: Renan N. Silva
 
Vg3 Påbygg og GENS
Elevrådsrepresentant: Silje Bakken Skjævestad
Vara: Malin Ophus Pettersen
 
Vg2 STK
Anna Oliva Taksgård
 
Elevrådsleder: Silje Bakken Skjævestad
Nestleder : Lukas Gulliksen Andersen 
   
 
Skoleåret 2015/ 2016
Skolemiljøutvalg: 
1. Silje Bakken Skjævestad        
Vara: Malin Ophus Pettersen
2. Martine Domaas
Vara: Renan N. Silva
3. Lukas Gulliksen Andersen 
Vara: Ida- Maria Søvsø
         
Samarbeidsmøtet:
1. Elevrådsleder Silje. B Skjævestad
2. Ida-Maria Søvsø
Vara Lukas Gulliksen Andersen
 
Tana ungdomsråd: 
Elevrepresentant: Anna Oliva  Taksgård
Vara: Lukas Gulliksen Andersen
 

Kontakt elevrådet på denne epostadressen: elevrad.tanavgs@ffk.vgs.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Aina Pavel
Lærer/ Spes.ped/ PP- rådgiver
78 96 39 26