Språk

 

Eksamen

En orientering om eksamen våren 2019. Ved spørsmål kontakt eksamensansvarlig Dag Flage.

Oppmelding til eksamen

Det er to oppmeldingsfrister til eksamen. Disse er 1. februar og 15 september. Har du elevstatus så melder du deg opp til skolen. Er du privatist melder du deg opp via privatistweb. Gebyrene for oppmelding som privatist er 1114 kroner for nytt fag og 2231 kroner for fag du allerede har bestått. Dersom du skal ta eksamen i flere fag som privatist må du være oppmerksom på at enkelte fag kan være satt på samme dato. Planlegg derfor dine eksamener over to terminer. Vær oppmerksom på at noen fag krever at du tar eksamen i både skriftlig og muntlig (for eksempel språkfag). Oversikt over datoer for skriftlige sentrale eksamensfag våren 2019 finner du her. Regionale (lokale) skriftlige datoer finner du på denne siden. Liste over tillatte nettressurser. 

  EKSAMENSREGLEMENT (PDF, 3 MB)

Kontaktperson

Dag Flage
Ass.rektor/IT-ansvarlig
78 96 39 12