Språk

 

Mangler du fag?

Elev leser bok - Klikk for stort bilde

 Her finner du info om å være deltidselev  og privatist. Frist for å melde seg opp som privatist er fristen 15. september. Ønsker du å være deltidselev, ta kontakt med skolen så raskt som mulig. 

Norsk For Yrkesfag - Klikk for stort bilde Deltidselev

Å være deltidselev vil si at du er følger undervisningen i ett eller noen få fag.

Deltidselever søker ikke via Vigo slik en heltidselev gjør, men leverer sin søknad direkte til skolen. Dersom du ønsker å være deltidselev ved Tana videregående skole skoleåret 2017/2018, tar du kontakt med skolen så snart som mulig. 
Du må sende inn dokumentasjon på tidligere gjennomført skolegang.
 
Om du ønsker å forbedre karakteren i et fag må du ta eksamen som privatist.
Som deltidselev får du termin- og standpunktkarakter.
Det stilles krav til frammøte. Fravær føres kun i enkelttimer.
Du kan trekkes ut til eksamen på lik linje med andre elever.
 
 
Så lenge du er deltidselev har du rett til gratis læremidler og kan låne læreverk på biblioteket.
Du kan ikke melde deg som privatist i et fag du har / har hatt elevstatus i samme termin.
Du vil fortsatt kunne følge faget som hospitant.
Som deltidselev bruker du av opplæringsretten din hvis timetallet omfatter mer enn 1/3 av fullt timetall i et kurs. 

 

Privatist

Om du ikke har mulighet til å følge faget på skolen, kan du melde deg opp som privatist. Det betyr at du leser på egenhånd og møter opp til eksamen. 

Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.

Fristen for å melde seg opp som privatist er 15. september. 

(Man må betale med bankkort).
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Dag Flage
Ass.rektor/IT-ansvarlig
78 96 39 12
Rektor
78 96 39 04