Språk

 

Visste du at vi har et godt tilbud også til samisktalende elever?

Elever på jobb - Klikk for stort bilde

 

Samisktalende elever burde søke seg til Tana videregående skole. Skolen gir mange valgmuligheter. 

Deanu joatkkaskuvla addá máŋga válljenvejolašvuođaid viidásut.

bålpanne - Klikk for stort bildeDeanu joatkkaskuvlla lea olu eanet go «bonddeskuvla». Mii dalle lea? DJS addá máŋga válljenvejolašvuođaid viidásut. Sáhtat oaččot studerengelbbolašvuođa dahje fágareivve. DJSas sáhtat lohkat sámegiela, vuosttaš dahje nubbiin giellan.Dáppe lea maid sámebiras. Leat máŋggas geat áddejit dahje hállet sámegiela. DJSas lea erenomaš fiinna oahppiidbiras. Oahppidiskkadeamis boahta ovdán ahte ii leat olus mihkige vuortnnuheapmi. Dán leat oahppit ieža daddjan: «Deanu joatkkaskuvllas beasan lehket gii mun duođai lean.» - «Dáppe lean dohkehuvvon nu mo lean», Dáppe lea maid nu buori oahpaheaddjit. Juohke oahppi fuolahuvvo fágalaččat ja olmmošlaččat. Dat lea ucca skuvla, gos ii oktage olgguš.

Samisktalende elever burde søke seg til Tana videregående skole. Hvorfor? Tana VGS er mye mer enn en «bondeskole». Skolen gir mange valgmuligheter. Du kan få studiekompetanse eller fagbrev. På Tana VGS kan du lese samisk, enten som første- eller andrespråk. Vi har også et samisk miljø. Det er ganske mange som enten forstår eller snakker samisk. På Tana VGS har vi et spesielt godt elevmiljø. På elevunderøkelser sier elever: På Tana vgs kan jeg være meg selv. Jeg blir godtatt som den jeg er. På skolen er det også veldig dyktige lærere. Hver elev blir fulgt opp faglig og menneskelig. Det er en liten skole, hvor ingen blir overlatt til seg sjøl.