Språk

 

Viktig informasjon til elever ved Tana videregående skole

All opplæring foregår via nett frem til påskeferien, og regjeringens tiltak for smittereduksjon vil vare til og med 13. april. Denne perioden kan bli forlenget.

Viser oversikt over Tana videregående skole, tatt fra Algasvarre - Klikk for stort bildeViser oversikt over Tana videregående skole, tatt fra Algasvarre Helge Sæverud   

All opplæring foregår via nett frem til påskeferien, og regjeringens tiltak for smittereduksjon vil vare til og med 13. april. Denne perioden kan bli forlenget.

Dette er den andre uka med hjemmeundervisning. Håper du er kommet inn i en god rutine med skolearbeidet. Det er viktig at du som er elev jobber systematisk og daglig med skolearbeid, selv om det er en svært uvanlig og kan være en krevende situasjon. Skolearbeid må prioriteres foran f.eks. deltidsjobb. Du kan få vitnemål selv om det ikke avholdes skriftlig eksamen. Standpunktkarakterene vil utgjøre sluttvurdering, sammen med karakterer på muntlig eksamen - hvis de blir avholdt. Alle vi ansatte på skolen vil fortsette å legge til rette så godt vi kan, for at nettundervisningen skal bli så god som mulig. 

Kontaktlærer skal ha vært i kontakt med deg om PC og nettilgang hjemme og tilganger til It’s Learning og Office 365 / Teams. Hvis ikke antar jeg du har nokså mange ubesvarte anrop og SMS-er på telefonen din – og kan ringe tilbake til han / henne. 

 

Skolens forventninger til deg dvs. en forutsetning å at lærer kan få satt standpunktkarakter:

  • Du sjekker It’s Learning daglig for å finne arbeidsoppgaver og arbeidsoppdrag i de enkelte fagene. Last ned oppgaver og arbeidsoppdrag på din PC.
  • Du møter til undervisning på Teams i god tid før timen begynner.
  • Du følger opplæringen i den form som er bestemt av læreren.
  • Du leverer oppgaver og arbeidsoppdrag som lærerne gir deg, innenfor den fristen som er satt. Arbeidsoppdragene blir en del av vurderingsgrunnlaget for standpunktvurdering. 
  • Manglende levering av oppgaver og arbeidsoppdrag vil føre til anmerkninger. Det kan få følger for både ordenskarakter og fagkarakter. 
  • Blir du syk - gi beskjed til din kontaktlærer med en gang. Egenmelding må leveres når du blir frisk. Foresatte skriver egenmelding for elever under 18 år. 
  • Lærerne er tilgjengelige på telefon, e-post eller Teams i henhold til klassens timeplan. Ut over det kan du avtale egen møtetid med lærer ved behov. 
  • Kontaktlæreren din kan svare på de spørsmål du måtte ha. 
  • Bruk Teams aktivt, det er en enkel måte å møtes og kommunisere på – både med lærere og mellom elever! 

 

Du kan følge med på Udir for oppdatert informasjon om skole, opplæring og vurdering:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Informasjonen vil oppdateres når endringer oppstår. 

Kontaktperson

Rektor
78 96 39 04