Språk

 

Tema: TAP AV SAU PÅ BEITE

torsdag 5. mars 2020, 13.00 - 16.00

Informasjon

Arena rovvilt, Finnmark S&G og NIBIO inviterer til temamøte for sauenæringa og andre interesserte torsdag 5. mars kl 13.00 på Tana landbruksskole

Info fra Arena rovvilt v/Ann Maret Eira

- Info fra Finnmark Sau & Geit v/Bjørn Tore Søfting

- Tap av sau på beite v/Inger Hansen, NIBIO

Årsaker til tap av sau på beite

Rovviltbestandenes betydning for norsk sauenæring o

 

Forebyggende tiltak Kaffe og noe å bite i - gratis inngang!

Sted

Tana videregående skole
Birkelund 44,  Bonakas,  9845 Tana

Tlf.: 78963900
Faks : 78963901

(post): tanavgs@ffk.no

URL: http://www.tana.vgs.no

Kontakt

NIBIO
 

Forfatter

Inger Hansen

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk