Ansattoversikt


Tana videregående skole

Ansatte i avdelingen Tana videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 96 39 02 419 22 921
kokk
78 96 39 03 959 07 048
948 21 669
941 51 405
Rektor 78 96 39 04 468 15 714
Rektor - timeplanansvarlig, prosjekter - og alt som ingen andre gjør
Lærer/miljøarbeider 78 96 39 41
Lærer i hestefag, faglig ansvarlig for lærling i hestefag, miljøarbeider
sekretær 78 96 39 07 920 91 319
Public 360, Visma, Rekrutteringsmodulen
Janne Johansen Bjørklund
Fagarbeider 970 63 175
Reholder 951 28 477
Lektor m/tilleggsutdanning 78 96 39 37 473 64 140
Lærer 78 96 39 33 482 40 682
Lærer, hundegårdsansvarlig
Marianne Dahlen
78 96 39 09 482 51 482
Lærer/pedagog 78 96 39 47 975 39 795
Lærer og pedagog i Oasen
78 96 39 14 402 39 654
Fagarbeider 78 96 39 16
Miljøarbeider, potet
Ass.rektor/IT-ansvarlig 78 96 39 12 468 15 648
Eksamen, IKT, Landbruksteknikk
Dag Flage
Lærer 78 96 39 15 916 90 996
Faglærer i husdyr,heste og hundefag, Nettredaktør
Tonje Kristine Halvari
905 12 977
Lærer 918 57 181
Lærer 78 96 39 17 970 66 272
Lærer Naturbruk, Kontaktlærer HK VG1
Tore Johansen Helistø
917 85 210
954 83 758
952 55 550
Driftsleder 78 96 39 19 469 31 621
Laila Johannessen
miljøarbeider og nattevakt 78 96 39 20 918 06 679
Lærer 78 96 39 13 458 53 955
948 99 275
932 99 362
Miljøterapeut/lærer/psyk. Sykepleier 78 96 39 96 415 06 541
Lærling vaktmester 78 96 39 59
452 96 344
Adjunkt/Naturforvalter 78 96 39 22 418 55 403
Matematikk, kroppsøving, naturforvaltning, friluftsliv, naturbruk, skogbruk
Bjørn Munkebye
Vedlikehold 941 48 398
Vedlikehold Tana VGS
78 96 39 08 458 08 198
78 96 39 25 473 72 393
458 09 209
Lærer/ Spes.ped/ PP- rådgiver 78 96 39 26 926 83 153
Spesialundervisning, lærer, sosialrådgiver, PP-rådgiver
Aina Pavel
78 96 39 18 918 98 730
OT leder 78 96 39 27 468 15 061
OT leder for Tana , Nesseby og BerlevågFagopplæringskoordinatorFaglig ansvarlig for lærlinger i hestefag
Siv Anita Pedersen
78 96 39 28 976 68 074
78 96 39 29 453 93 083
78 96 39 23 476 64 878
455 07 924
974 32 812
78 96 39 32 480 71 649
902 87 559
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 39 35
Kontaktlærer Vg1 naturbruk, lærer naturbruk, lærer traktor og maskiner osv
Roar Skjærvik
78 96 39 05 970 16 947
78 96 39 31 918 99 823
Lærer 78 96 39 06
Undervisning
992 76 421
78 96 39 36 970 60 512
78 96 39 52 412 80 157
LOSA-veileder/karriereveileder/lærer 78 96 39 10 416 32 934