Ansattoversikt


Tana videregående skole

Ansatte i avdelingen Tana videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 78 96 39 03 959 07 048
Faglærer 78 96 39 02 971 54 341
Lærer 78 96 39 11 476 80 778

Lærer i norsk Vg3 påbygging.

Monica Bakken
Rektor 78 96 39 04 468 15 714
Rektor - prosjekter
timeplaner
FOK
Eva Britt Birkenes
Lærer/miljøarbeider 78 96 39 41
Lærer i hestefag
faglig ansvarlig for lærling i hestefag
miljøarbeider
sekretær 78 96 39 07 920 91 319
Public 360
Visma
Rekrutteringsmodulen
Janne Johansen Bjørklund
Fagarbeider 970 63 175
Reholder 951 28 477
Lærer 78 96 39 33 482 40 682
Marianne Dahlen
948 79 538
Fagarbeider 78 96 39 09 482 51 482
Fagarbeider
Ass.rektor/IT-ansvarlig 78 96 39 12 468 15 648
Eksamen
IKT
Landbruksteknikk
Dag Flage
Lærer 78 96 39 15 916 90 996
Faglærer i husdyr
heste og hundefag
Tonje Kristine Halvari
Lærer 78 96 39 17 970 66 272
Lærer naturbruk
Tore Johansen Helistø
917 85 210
952 55 550
Driftsleder 78 96 39 19 469 31 621
Laila K Johannessen
miljøarbeider og nattevakt 78 96 39 20 918 06 679
Lærer 78 96 39 13 458 53 955
78 96 39 13 458 53 955
Vikar nattevakt 948 99 275
Miljøterapeut/lærer/psyk. Sykepleier 993 75 608
Lærling vaktmester 78 96 39 59 984 98 201
Adjunkt/Naturforvalter 78 96 39 22 418 55 403
Matematikk
kroppsøving
naturforvaltning
friluftsliv
naturbruk
skogbruk
Bjørn Munkebye
Vedlikehold 941 48 398
78 96 39 08 458 08 198
Ledende renholder/nattevakt 78 96 39 25 473 72 393
Lærer/ Spes.ped/ PP- rådgiver 78 96 39 26 926 83 153
PP-rådgiver
lærer
sosialrådgiver
Aina Pavel
Miljøarbeider 78 96 39 27 468 15 061
Siv Anita Pedersen
Fagarbeider 78 96 39 28 976 68 074
78 96 39 28 976 68 074
Fagarbeider 78 96 39 29 412 29 188
Renholder 78 96 39 23 476 64 878
78 96 39 32 480 71 649
Lærling
904 12 924
Lærling landbruksfaget 902 87 559
416 95 054
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 39 35 986 86 695
Roar Skjærvik
Lærling 970 16 947
Lærling 948 25 626

lærling hestefaget

Lærer jordbruksfag 78 96 39 46 415 69 047

lærer plantefag finnmark landbruksrådgivning

Miljøarbeider 78 96 39 31 918 99 823
Lærer
992 76 421
Fagarbeider 78 96 39 36 970 60 512
Lærling 954 03 213
954 03 213
Fagarbeider - vikar 78 96 39 67 412 80 157
Lærer / rådgiver 78 96 39 37 918 65 308
Wenche Wigelius